Mindman MVSC-460-4E2 DC24V Solenoid Valve 5/2 1/2" BSP (Made in Taiwan)
Mindman MVSC-460-4E2 DC24V Solenoid Valve 5/2 1/2" BSP (Made in Taiwan)
Mindman MVSC-460-4E2 DC24V Solenoid Valve 5/2 1/2" BSP (Made in Taiwan)
Mindman MVSC-460-4E2 DC24V Solenoid Valve 5/2 1/2" BSP (Made in Taiwan)

Mindman MVSC-460-4E2 DC24V Van điện từ 5/2 1/2" BSP (Made in Taiwan)

Regular price
US$100.90
Sale price
US$100.90

Mindman MVSC DC24v Van điện từ 5/2, G1/2" BSP

(Made in Taiwan)

THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ